Till toppen

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.

Digitalt informations- och dialogmöte om elektrisk bärplansbåt

Candela bjuder in till digitalt informations- och dialogmöte om elektrisk bärplansbåt. Datum: 12 maj 2021 Tid: 10-11.30
Läs mer

Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa 2021

7 oktober 2021 i Eriksbergshallen i Göteborg
Läs mer

Vågrätts öppna möte: Jämställdhet – Allas ansvar

Oftast är kvinnor som står på barrikaden för jämställdhet, därför vill Vågrätt visa upp manliga förebilder på sitt öppna möte den 3 maj kl. 13-15.00. Alla är välkomna!
Läs mer

Digitalt årsmöte 18 mars

Anmäl dig till årsmötet
Läs mer
Läs mer
Medlemssidor Skärgårdsredarnas avtalsleverantörer

Bli medlem

  • Vi verkar för bra näringsvillkor
  • Vi är med och påverkar utformningen av branschens framtida regelverk
  • Vi hjälper medlemmarna vid olika frågeställningar
  • Vi gör gemensamma upphandlingar
Ansök nu
Sök rederiSök fartyg