Till toppen

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.

Information om Sjöfart och Corona/Covid-19

Här kan du hitta information angående Sjöfart och Corona/Covid-19
Läs mer

Vinnaren av Årets Skärgårdsrederi 2020!

Limöbåten Rederi AB, med fartyget M/S Drottning Silvia, har av branschorganisationen Skärgårdsredarna utsetts till årets Skärgårdsrederi 2020.
Läs mer

Skärgårdsredarnas nya styrelse 2020/2021

Vid Skärgårdsredarnas årsmöte 2020 valdes Ulrika Kommes in som ny ledamot i styrelsen. Ordförande är fortsatt Bertil Pevantus och vice ordförande Anders Åman. Det valdes även två nya suppleanter, Linus Olsson och Fredrik Robbertte.
Läs mer

Hur hanterar och förebygger du som arbetsgivare sexuella trakasserier och kränkande särbehandling?

Lär dig mer om detta på Skärgårdsredarnas seminarium onsdag 11 mars 13:00 – 16:00 i Stockholm. Eftermiddagen varvas med föreläsningar och case. Vi går igenom lagstiftningen, arbetsgivarens ansvar, bakomliggande organisatoriska faktorer, innehåll i policy och rutiner, hur förebygga och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare.
Läs mer

Seminarium 11 mars i Stockholm kl 13-16

Hur hantera och förebygga sexuella trakasserier och kränkande särbehandling? Eftermiddagen varvas med föreläsningar och case. Vi går igenom lagstiftningen, arbetsgivarens ansvar, bakomliggande organisatoriska faktorer, innehåll i policy och rutiner, hur förebygga och samtidigt bli en attraktivare arbetsgivare.
Läs mer
Medlemssidor Skärgårdsredarnas avtalsleverantörer

Bli medlem

  • Vi verkar för bra näringsvillkor
  • Vi är med och påverkar utformningen av branschens framtida regelverk
  • Vi hjälper medlemmarna vid olika frågeställningar
  • Vi gör gemensamma upphandlingar
Ansök nu
Sök rederiSök fartyg