Till toppen

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med färjor och passagerarfartyg med upp till 500 passagerare i nationell fart. Föreningens juridiska namn är Sveriges Redareförening för mindre passagerarfartyg.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket satsar på modernisering av sjösäkerhetsutbildning

Skärgårdsredarna planerar att modernisera utbildningsmaterialet för grundläggande säkerhetsutbildning för personal ombord på fartyg under 500 bto i inre fart. Tack vare finansieringshjälp från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket kan nu detta bli verklighet.
Läs mer

Ett historiskt beslut för den nationella yrkestrafiken.

Trafikutskottets betänkanden 60 Bet. 2016/17:TU15 Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg.
Läs mer

Årets Skärgårdsrederi 2017

Årets Skärgårdsrederi 2017 blev Skärgårdslinjen med m/s Trubaduren
Läs mer

Almedalsveckan 2017 - Maritim Mötesplats i Visby

Den 3 – 6 juli 2017 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritima mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1 i Visby.
Läs mer

Förenklat regelverk för nationella fartyg

Regeringen beslutade idag om en proposition, Ett förändrat tillsynssystem för nationella fartyg, som innebär en förenkling för nationella fartyg genom ett moderniserat och utvecklat regelsystem.
Läs mer
Medlemssidor

Bli medlem

  • Vi verkar för bra näringsvillkor
  • Vi är med och påverkar utformningen av branschens framtida regelverk
  • Vi hjälper medlemmarna vid olika frågeställningar
  • Vi gör gemensamma upphandlingar
Ansök nu
Sök rederiSök fartyg Publikationer