Till toppen

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.

SMTF och Skärgårdsredarnas digitala Sjöfartsmötesplats

Under 2-4 februari (tisdag till torsdag) kl 9-12 anordnas en digital sjöfartsmötesplats.
Läs mer

Webinarium om Säker evakuering till sjöss

Välkommen till Webinarium om Säker Evakuering till Sjöss av RISE och Certec, Lund University Datum: 2020-12-15 Tid: 13.55 - 16.00
Läs mer

SMTF MÖTER...

De Maritima Näringarnas Kompetenscenter - Onsdag 25 november kl 09:00-10:00.
Läs mer

Branschråd för persontrafik till sjöss

Den 20 oktober höll Skärgårdsredarna tillsammans med Vattenbussen AB en digital workshop om Branschråd för persontrafik till sjöss – Hur kan vi samverka för mer effektiva och hållbara upphandlingsprocesser?
Läs mer

Anmälan digitalt höstmöte 7 oktober kl. 13-15

Nu går det att anmäla sig till det digitala höstmötet 7 oktober kl. 13-15. Klicka på anmälan höstmöte.
Läs mer
Medlemssidor Skärgårdsredarnas avtalsleverantörer

Bli medlem

  • Vi verkar för bra näringsvillkor
  • Vi är med och påverkar utformningen av branschens framtida regelverk
  • Vi hjälper medlemmarna vid olika frågeställningar
  • Vi gör gemensamma upphandlingar
Ansök nu
Sök rederiSök fartyg