Till toppen

s/s TÄRNAN AF WAXHOLM

SDHE

Rederi Telefon Mobil Byggår Material Varv Maskineri
Gripsholm-Mariefreds Ångf. AB   070-6698855  1901    W Lindbergs AB  Ångmaskin från 1897 installerad år 1985 
Trafik: Stockholms hamnområde och närliggande farvatten. Historik: Tärnan byggdes vid Södra Varvet i Stockholm år 1901 för Waxholmsbolaget och gick i trafik i området kring Vaxholm. Slupen såldes till Norrköping 1952 och ångpanna och ångmaskin erssttes av en dieselmotor. Tärnan återkom till Stockholm på 1980-talet. Stiftelsen Skärgårdsbåten övertog fartyget och lät åteställa slupen till sitt ursprungliga utförande. Tärnan drivs av rederiet Ångslupsaktiebolaget Unionen där den ideella föreningen Stiftelsen Skärgårdsbåten är huvudägare.

DP
Telefon
Mobil
Passagerare Restauration Cafeteria Konferens Längd Bredd Djupgående Dräktighet Fart Effekt Fartområde MMSI-nr AIS klass
83 0 0 0 20,07 4,86 1,70 36/ 7 knop 47 hk E