Till toppen

Sök fartyg

Skärgårdsredarnas fartygsregister

Om Du känner till namnet på ett fartyg Du söker, skriver Du in detta i fältet "Sök fartyg:"
Är Du inte säker på stavningen, skriver Du några bokstäver i fartygsnamnet som Du söker.
(OBS! Du behöver inte skriva något alls i fältet!)
När Du klickar på "SÖK"-knappen, visas en lista med samtliga fartyg som har Din bokstavskombination i namnet.
Du kan söka i Hela landet eller på ett visst distrikt. Detta väljer Du i Distriktsvalsrutan.SIGN NAMN HEMORT HEMSIDA