Till toppen

Platsannonser

Befattning Behörighet Anställnings början Anställnings slut
Matros Lättmatros 2019-06-18 2019-08-19
Överstyrman Befäl klass VII 2019-06-18 2019-08-19
Befälhavare Befäl klass VI 2019-06-03 2019-08-25
Däckspersonal Lättmatros 2019-06-03 2019-08-25
Biljettexpeditör Ingen 2019-06-01 2019-08-31
Matros Lättmatros 2019-06-01 2019-08-20
Sjökapten Befäl klass VI 2019-05-15 2019-09-30
Befälhavare Befäl klass VIII 2019-05-01 2019-09-30
Däcksman Ingen 2019-05-01 2019-09-30
Matros Lättmatros 2019-04-10 2019-09-22
Godsmottagare/Truckförare Ingen 2019-03-18 2019-08-25