Till toppen

Utbildning

För att arbeta som däcksman eller cafeterist på ett skärgårdsfartyg behöver man inte ha någon formell utbildning. En grundläggande säkerhetsutbildning ges av rederiet innan man påbörjar tjänsten.

Matros i inre fart blir man efter 9 månaders ombordtjänstgöring som däcksman (varav minst 4,5 månader i inre fart). Man kan också bli matros genom att gå på sjömansskola.

För att vara befälhavare på mindre skärgårdsbåtar (upp till 70) krävs behörigheten Fartygsbefäl klass VIII (100 utbildningstimmar och 24 månaders praktik) eller Fartygsbefäl klass VII inre fart (40 högskolepoäng och 24 månaders praktik). Med behörigheten Fartygsbefäl klass VII inre fart kan du även vara styrman på fartyg upp till 500. Siffrorna anger fartygets dräktighet, dvs ett mått på fartygets storlek.

För att vara befälhavare på större skärgårdsfartyg (70 - 500) krävs behörigheten Fartygsbefäl klass VI inre fart (40 högskolepoäng och 36 månaders praktik). För att erhålla denna behörighet krävs att du först har en behörighet som Fartygsbefäl klass VII inre fart och sedan tjänstgör minst 12 månader som fartygsbefäl (styrman eller befälhavare) på fartyg större än 20.

Det finns ytterligare däcksbefälsbehörigheter. Högsta behörigheten är Sjökapten. Givetvis får man köra skärgårdsfartyg även med de högre behörigheterna.

På Transportstyrelsen kan man få utförlig information om vilka behörigheter som krävs för befattningar på olika fartyg och i olika fartområden. Klicka här för att komma till Behörighetsguiden. När det gäller skärgårdstrafiken är det fartområdet inre fart och inre fartsbehörigheter man ska titta på.

För alla tjänster ombord ska man ha ett giltigt läkarintyg för sjöfolk.

De skolor som utbildar fartygsbefäl finns presenterade under fliken Skolor.

Regeringen har i juni 2010 uppdragit åt Transportstyrelsen att ordna fler praktikplatser, dvs att godkänna fler fartyg för praktiktjästgöring. Uppdraget kan du läsa här.