Till toppen

Bli medlem

Du som har ett bolag och annan organisation, verksam som ägare eller operatör, med följande fartygstyper kan bli medlem i Skärgårdsredarna:

 • Passagerarfartyg för 13 - 500 passagerare
 • Fartyg för högst 12 passagerare som i huvudsak nyttjas för passagerartransport i yrkesmässig
  sjöfart
 • Övriga fartyg om minst 15 m och med en bruttodräktighet under 500 som nyttjas i
  yrkesmässig sjöfart

Följande krav ska uppfyllas:

 • godkända fartyg för yrkesmässig sjöfart av Transportstyrelsen
 • om så krävs ska fartygen vara certifierade av vederbörlig myndighet
 • godkänd säkerhetsorganisation (ISM)
 • välutbildad och behörig personal
 • seriös affärsinriktning
 • vara P&I-försäkrade

I medlemskapet ingår:

 • Prenumeration på Skärgårdsredarnas tidning SkärgårdsRedaren
 • Presentation av rederi och fartyg i Skärgårdsredarnas skeppslista
 • Nyheter och medlemsinformation per mail kontinuerligt
 • Presentation av rederi och fartyg på vår hemsida, länkat till egen hemsida
 • Möjlighet att handla på föreningens inköpsavtal
 • Möjlighet att teckna förmånliga och anpassade medlemsförsäkringar
 • Tillgång till medlemsservice på medlemssidorna, bl.a. standardavtal och mallar, FAQ, platsbanken, regelverk m.m.
 • Möjlighet att påverka regelverk och bestämmelser


Medlemsavgiften är 7077:- av vilken 100:- utgör icke avdragsgill medlemsavgift. Faktureras efter godkänd ansökan.
Fartygsavgift för fartyg till och med 12 pax 1 060:- , 13-30 pax 1 344:-, 31-100 pax 1 622:-, fler än 100 pax 1 900:- per fartyg.
(moms tillkommer)

Klicka här för att se Skärgårdsredarnas stadgar

Klicka här för att läsa mer om varför du ska bli medlem

Klicka här för att skriva ut en ansökningsblankett