Till toppen

Bli medlem

Du som har passagarfartyg och uppfyller nedanstående krav kan bli medlem i Skärgårdsredarna.

Följande krav ska uppfyllas:

 • godkända och certifierade passagerarfartyg
 • godkänd säkerhetsorganisation (ISM)
 • välutbildad och behörig personal
 • seriös affärsinriktning
 • gällande P&I-försäkring

I medlemskapet ingår:

 • Prenumeration på Skärgårdsredarnas tidning SkärgårdsRedaren
 • Presentation av rederi och fartyg i Skärgårdsredarnas skeppslista
 • Nyheter och medlemsinformation per mail kontinuerligt
 • Presentation av rederi och fartyg på vår hemsida, länkat till egen hemsida
 • Möjlighet att handla på föreningens inköpsavtal
 • Möjlighet att teckna förmånliga och anpassade medlemsförsäkringar
 • Tillgång till medlemsservice på medlemssidorna, bl.a. standardavtal och mallar, FAQ, platsbanken, regelverk m.m.
 • Möjlighet att påverka regelverk och bestämmelser


Medlemsavgiften är 6 740:- av vilken 100:- utgör icke avdragsgill medlemsavgift. Faktureras efter godkänd ansökan.
Fartygsavgift för fartyg till och med 12 pax 1 010:- , 13-30 pax 1 280:-, 31-100 pax 1 545:-, fler än 100 pax 1 810:- per fartyg.
(moms tillkommer)

Klicka här för att se Skärgårdsredarnas stadgar

Klicka här för att läsa mer om varför du ska bli medlem

Klicka här för att skriva ut en ansökningsblankett