Till toppen

Ett samhällsviktigt arbete

Att hålla våra skärgårdar och glesbygder kring sjöar och vattendrag levande är ett nationellt intresse. Det förutsätter livskraftiga affärsverksamheter i skärgårdarna, en permanentboende befolkning samt fritidsboende och turism.


Skärgårdsbornas grundläggande behov att ta sig till skola, arbete, sjukvård och annan samhällsservice förutsätter en fungerande båt- eller färjekommunikation. Den sjögående trafiken är en livlina mellan glesbygd och tätorter. Skärgårdsfartygen gör det möjligt att bo, leva och arbeta i våra skärgårdar.

En del av vårt nationella vägnät utgörs av bilfärjor som årligen transporterar stora mängder passagerare och fordon.

Sightseeing, fisketurer, dags- och kvällskryssningar och rekreationsturer i våra skärgårdar är en del av det svenska turistutbudet. Skärgårdsredarnas medlemsfartyg bidrar väsentligt till att göra Sverige till ett intressant resmål för såväl svenska som utländska turister.

Många rederier värnar om vårt levande maritima kulturarv genom att verka för att Sveriges unika samling av historiska fartyg bevaras åt kommande generationer.

Skärgårdstrafiken gör det möjligt för den svenska allmänheten att ta del av unika kultur- och naturupplevelser. Att besöka våra skärgårdar ska vara möjligt för alla.

Merparten av detta stora transportarbete görs av fartyg anslutna till Skärgårdsredarna.

Skärgårdsredarna ska verka för

  • att förbättra och utveckla förutsättningarna för en levande skärgård
  • utökad kollektiv-, turist- och kryssningstrafik på köl
  • säkra och miljövänliga sjötransporter

För att kunna verka för detta krävs

  • stabila och förutsebara ekonomiska förutsättningar för att bedriva en lönsam verksamhet
  • ett rimligt regelverk
  • tillgång till kompetent personal
  • forskning inom sjösäkerhet, sjöfartens miljöpåverkan och skeppsbyggnad.

Läs mer om vårt program under de andra flikarna.

Läs regeringens förslag till inriktning för en nationell maritim strategi 2015