Till toppen

Forskning & utveckling

Att utveckla nytt kunnande är viktigt. Skärgårdsredarna ska aktivt stödja forskning inom sjöfartssektorn. Den viktigaste forskningen rör sjösäkerheten och sjöfartens klimatpåverkan, men även utveckling av fartygsutformning, teknik och människa - maskinfrågor är områden som Skärgårdsredarna vill stödja.

Här är några viktiga forskningsområden

 • Utveckling av metoder för riskanalyser
 • Befattningsanalyser och kompetenskrav
 • Erfarenhetsåterföringssystem
 • Bryggutformning och ergonomi
 • Kriskommunikation
 • Utrymning och evakuering
 • Fartyget som sin egen livflotte
 • Livräddningsutrustning
 • Skrovkonstruktioner som minimerar vågbildning
 • Sjötransport som länk i transportkedjor i tätort och glesbygd
 • Miljövänlig teknik på fartyg