Till toppen

Nyheter

Laponia Rederi på Maritima mötesplatsen i Almedalen

Kan maritim besöksnäring blomma även på vintern? Klicka på länken nedan för att se när Ulrika Kommes från Laponia Rederi medverkar vid Maritima mötesplatsen under Almedalsveckan. Längre ned finns även länk till ett bildspel från veckan på Maritima Mötesplatsen samt en intervju med Ulrika.
Läs mer

Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan

Välkommen till Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan.
Läs mer

Tävla

Sugen på att prata sjöfart? Den 2 – 5 juli 2018 arrangeras den Maritima Mötesplatsen med seminarier och maritimt mingel i Gotlandsbolagets trädgård på Hamngatan 1 i Visby. Fram till dess har du chansen att briljera med dina sjöfartskunskaper här. Kan du rederiernas skortstensmärken? Hur många rätt får du? Lycka till!
Läs mer

Nu finns teorin till den grundläggande sjösäkerhetsutbildningen på nätet!

Skärgårdsredarna har lanserat en ny teoretisk utbildning i grundläggande säkerhet via e-learning. Utbildningen vänder sig till dem som ska jobba på fartyg med en bruttodräktighet under 500 i inre fart . Den är anpassad för datorer, smartphones och surfplattor och har tagits fram i samråd med Fartygsoperativa enheten på Transportstyrelsen samt utbildningsanordnare.
Läs mer

Skärgårdsredarnas nya styrelse 2018/2019

Vid Skärgårdsredarnas årsmöte 2018 valdes Gustaf Myrsten in som ny ledamot i styrelsen. Ordförande är fortsatt Bertil Pevantus och vice ordförande Anders Åman.
Läs mer

Välbesökt årsmöte på Sjöhistoriska museet

Drygt 80 deltagare var med vid Skärgårdsredarnas årsmöteskonferens på Sjöhistoriska museet den 15 mars. Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige inledde med ett hoppfullt och inspirerande framförande om hur vi når en fossilfri fordonsflotta i tid.
Läs mer

Årets Skärgårdsrederi 2018

Laponia Rederi AB, med fartygen m/s Laponia af Seskarö och m/s Symfoni, har av branschorganisationen Skärgårdsredarna utsetts till årets Skärgårdsrederi 2018. Priset överlämnades till rederiets representanter den 15 mars vid föreningens årsmötesmiddag på m/s Blue Charm.
Läs mer

Öppet möte #vågrätt 19/3

Den 19 mars är WISTA Sweden huvudarrangör för ett öppet möte på Sjöhistoriska i Stockholm. WISTA Sweden stöttar uppropet #lättaankar och alla modiga kvinnor som samlats för att en gång för alla göra upp med den osunda kultur som tillåts ombord vissa båtar.
Läs mer

Skärgårdsredarna är aktör för ett fossilfritt Sverige

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av organisationer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.
Läs mer

Ändrade momsregler

Vi påminner om: Ändrade regler om undantag för momsplikt när det gäller fartyg
Läs mer

Sjötid på vägfärjor

Från 2018 gäller nya behörighetsregler för den som jobbar på Färjerederiets fartyg. Nu får besättningen tillgodoräkna sig sjötid för inre fart, när de tjänstgör på frigående vägfärjor.
Läs mer

Årsmöte

Skärgårdsredarnas årsmötesförhandlingar 2018 är förlagda till Sjöhistoriska Museet, Djurgårdsbrunnsvägen 24 på Gärdet, torsdagen den 15 mars klockan 9-12.
Läs mer

Dags att anmäla sig till Transportstyrelsens sjöfartsseminarium 2018

Den 7-8 februari 2018 arrangeras åter Transportstyrelsens sjöfartsseminarium, denna gång med tema Framtid.
Läs mer

Inbjudan till dialogmöte inför upphandling i Stockholms skärgård

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting bjuder in potentiella anbudsgivare för Kollektiv sjötrafik i Stockholm mellanskärgård (E39) till ett dialogmöte.
Läs mer

Näringsdepartementet om leverantörsmässan

Näringsdepartementets Transport- & Infrastrukturblogg skriver om Skärgårdsredarnas leverantörsmässa.
Läs mer

Lyckat höstmöte och leverantörsmöte när Skärgårdsredarna träffades i Göteborg

Skärgårdsredarnas Leverantörsmässa gick av stapeln för tredje gången  den 5 oktober i Eriksbergshallen i Göteborg.
Läs mer

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 2017

Lyssna till Speakers Corner
Läs mer

Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 2017

Välkommen till Skärgårdsredarnas leverantörsmässa 2017.
Läs mer

Maritim Mötesplats 2017

Den Maritima Mötesplatsen i Visby under Almedalsveckan var välbesökt och uppskattad. Tre ministrar talade och ett flertal riksdagsledamöter, kommunpolitiker och regionalpolitiker fanns också på plats för att diskutera med branschintressenter m fl. Anders Werner från Färjerederiet och Bertil Pevantus, Styrsöbolaget visade på konkreta möjligheter att flytta persontransporter från väg till vatten.
Läs mer

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket satsar på modernisering av sjösäkerhetsutbildning

Skärgårdsredarna planerar att modernisera utbildningsmaterialet för grundläggande säkerhetsutbildning för personal ombord på fartyg under 500 bto i inre fart. Tack vare finansieringshjälp från Stiftelsen Sveriges Sjömanshus och Sjöfartsverket kan nu detta bli verklighet.
Läs mer