Inbjudan till dialogmöte inför upphandling i Stockholms skärgård

Trafikförvaltningen Stockholms läns landsting bjuder in potentiella anbudsgivare för Kollektiv sjötrafik i Stockholm mellanskärgård (E39) till ett dialogmöte.

Läs mer här.

2017-11-10