Information om Sjöfart och Corona/Covid-19

Här kan du hitta information angående Sjöfart och Corona/Covid-19

Gemensam branschstandard för säkert resande (12 juni)

Klicka här för att komma till informationen

Information från Transportstyrelsen (1 juli)

Klicka här för att komma till informationen

Regellättnader för sjöfarten (26 mars)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/03/regellattnader-for-sjofarten/

Transportstyrelsen - Avgiftsåtgärder för att underlätta för sjöfarten (26 mars)

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2020/avgiftsatgarder-for-att-underlatta-for-sjofarten/


Information från Transportstyrelsen (19 mars)

Lista från Svenskt näringsliv till dig som företagare

MSB:s Stöd till företag i Sverige för att planera för bortfall av personal, varor och tjänster

Almegas samlade information till arbetsgivare

För mer information angående Coronaviruset till medlemmar, klicka här för att komma till medlemssidorna

(Om ni har problem med inloggning, kontakta nina@skargardsredarna.se)

2020-06-23