Näringsdepartementet om leverantörsmässan

Näringsdepartementets Transport- & Infrastrukturblogg skriver om Skärgårdsredarnas leverantörsmässa.

http://www.naringsbloggen.se/transporter-och-infrastruktur/sjofart/sjofarten-en-viktig-del-av-den-maritima-strategin/

2017-10-24