Nu finns teorin till den grundläggande sjösäkerhetsutbildningen på nätet!

Skärgårdsredarna har lanserat en ny teoretisk utbildning i grundläggande säkerhet via e-learning. Utbildningen vänder sig till dem som ska jobba på fartyg med en bruttodräktighet under 500 i inre fart . Den är anpassad för datorer, smartphones och surfplattor och har tagits fram i samråd med Fartygsoperativa enheten på Transportstyrelsen samt utbildningsanordnare.

När den nyanställde har genomgått utbildningen på egen hand vidtar den rederiinterna utbildningen där det ingår förtrogenhetsutbildning på aktuella fartyg samt praktiska övningar (gäller rederier med godkänd och certifierad säkerhetsorganisation som får arrangera egen utbildningar).
När den anställde har klarat av alla moment och är godkänd på samtliga teoretiska delar och praktiska övningar kan rederiets utbildningsansvarige skriva ut ett Intyg om intern säkerhetsutbildning.
(i enlighet med Transportstyrelsens riktlinjer). Detta intyg gäller i fem år och ska därefter förnyas.
Vi vill vara väldigt tydliga med att den nätbaserade utbildningen måste kompletteras med praktiska övningar och förtrogenhetsutbildning ombord.
Utbildningen har finansierats av Trafikverket och Stiftelsen Sveriges Sjömanshus.

Klicka på länken för att komma till utbildningen: http://www.skargardsredarna.se/sakerhetsutbildning

2018-05-09