Skärgårdsredarnas nya styrelse 2018/2019

Vid Skärgårdsredarnas årsmöte 2018 valdes Gustaf Myrsten in som ny ledamot i styrelsen. Ordförande är fortsatt Bertil Pevantus och vice ordförande Anders Åman.

Skärgårdsredarnas styrelse, från vänster: Henrik Börjesson, Fredrik Almlöv, Anders Åman, Bertil Pevantus, Anders Olsson och Gustaf Myrsten. Främre raden från vänster: Lotta Rammus och suppleanten Ulrika Kommes. Saknas på bilden gör suppleanterna Desirée Ressel och Niklas Drakenberg.

2018-04-13