Skärgårdsredarnas nya styrelse 2020/2021

Vid Skärgårdsredarnas årsmöte 2020 valdes Ulrika Kommes in som ny ledamot i styrelsen. Ordförande är fortsatt Bertil Pevantus och vice ordförande Anders Åman. Det valdes även två nya suppleanter, Linus Olsson och Fredrik Robbertte.

För mer information och kontaktuppgifter till styrelsen:

http://www.skargardsredarna.se/om-oss/styrelse-och-kansli

2020-03-24