Till toppen

Nyheter

Öckerö Maritime Center nu även på ostkusten

Öckerö Maritime Center (ÖMC) är en ideell förening som sedan 1997 bedriver utbildning inom området sjösäkerhet för folk som arbetar inom sjöfartsområdet - professionellt som ideellt.
Läs mer

Transportstyrelsen ska jobba för positiv näringslivsutveckling

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att redovisa en strategi som ska se till att myndighetens verksamhet tar hänsyn till näringslivets villkor och bidrar till en positiv näringslivsutveckling.
Läs mer

Skatteregler för flyg- och fartygsbränsle ändras (SkU12)

Färre undgår att betala skatt på flyg- och fartygsbränsle. Riksdagen säger ja till regeringens förslag om ändrade beskattningsregler.
Läs mer

Årets Skärgårdsrederi utses för första gången!

Branschorganisationen Skärgårdsredarna instiftade hösten 2014 priset Årets Skärgårdsrederi.
Läs mer

Maria Ågren ny GD för Transportstyrelsen

I dag presenterade infrastrukturminister Anna Johansson Transportstyrelsens nya generaldirektör.
Läs mer

Res lätt med biljett

Kollektivtrafikföretag föreslås förbättra resenärsinformation.
Läs mer

Dags att söka fartygsstöd 2015

Bidrag kan sökas av ägare till fartyg som blivit k-märkta av Sjöhistoriska museet eller fartyg som står inför möjligheten att kunna k-märkas.
Läs mer

Inlandssjöfart infört

Från mitten av december blir det även i Sverige möjligt att bygga och utrusta fartyg för så kallad inlandssjöfart.
Läs mer

Älvfärjornas namn klara

Nu har de nya färjorna som ska köra mellan Lindholmspiren och Rosenlund fått sina namn. Nästa år välkomnar Västtrafik resenärerna ombord på Älveli och Älvfrida.
Läs mer

NordPass växer

Island ingår nu i det nordiska nätverket NordPass.
Läs mer

Regler för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser införs inte (SkU4)

Riksdagen antog hösten 2013 regler som handlar om att bensinbolagen ska se till att det finns en viss andel biodrivmedel i den bensin och diesel som de levererar.
Läs mer

Regeringen sänker sjuklönekostnaderna för företagen

I budgetpropositionen för 2015 stärker regeringen småföretagens skydd mot höga sjuklönekostnader.
Läs mer

Uppsagda fartygsinspektörer

Transportstyrelsen säger upp åtta anställda på sitt kontor i Göteborg.
Läs mer

Vilket blir Årets Skärgårdsrederi 2016?

Skärgårdsredarna har instiftat utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi.
Läs mer

Vilket blir Årets Skärgårdsrederi 2016?

Skärgårdsredarnas har instiftat utmärkelsen Årets Skärgårdsrederi.
Läs mer

Anna Johansson ny infrastrukturminister

Anna Johansson från Göteborg är riksdagsledamot sedan tidigare och har också varit mycket aktiv som lokalpolitiker i Göteborg.
Läs mer

Karin Svensson Smith (mp) ny ordförande i Trafikutskottet

Svensson Smith har vid ett flertal tillfällen gjort sig känd som sjöfartsförespråkare
Läs mer

Nytt fokus för Transportstyrelsen

Skrivelsen som den samlade transportbranschen skickat till Näringsdepartementet har gett resultat.
Läs mer

Supersnabb katamaran till Mälaren?

Nästa sommar ska landstinget i Stockholm testa en snabb eldriven pendelbåt som tar 90 passagerare på Mälaren.
Läs mer

Upphandling av Ventrafiken

Landskrona stad inbjuder intresserade trafikföretag till informations- och diskussionsmöte.
Läs mer