Till toppen

Nyheter

Strejk i skärgårdstrafiken

Den 4 november klockan 12:00 bröt de första varslade konfliktåtgärderna ut genom att SEKO gick ut i strejk på ett antal fartyg och rederier.
Läs mer

Nyleverantör av hamntrafiken i Stockholm

Efter godkännande av trafiknämnden har Waxholmsbolaget tilldelat Strömma/Serco kontrakt för hamntrafiken/Djurgårdsfärjorna
Läs mer

Osäkert om framtida skärgårdstrafik i Stockholm

Trafiknämnden i Stockholms läns landsting kan inte enas om upphandlingen av skärgårdstrafiken – därmed finns inget avtal om skärgårdstrafiken efter april 2014.
Läs mer

Stärkt konkurrenskraft för sjöfart och basnäring

Som ett led i regeringens ambition att stärka Sveriges konkurrenskraft föreslås i den kommande budgetpropositionen en satsning om 1035 miljoner på sjöfarten och basindustrin.
Läs mer

Flera pendelbåtslinjer i Stockholm

Den 27 augusti godkände Trafiknämnden rapporten "Utredning om båtpendling i Stockholm".
Läs mer

Nu blir det enklare att handla upp kollektivtrafik

Modellavtal, allmänna villkor och vägledningar kring hur en bra upphandlingsprocess av kollektivtrafiken bör genomföras publiceras nu i en ny, grundligt genomarbetad version för den svenska marknaden, enligt intresseorganisationen Svensk Kollektivtrafik.
Läs mer

Fullt på den Maritima Mötesplatsen under Almedalsveckan

Under Almedalsveckan, den 1 - 4 juli anordnade Sjöfartsforum en Maritim Mötesplats i Gotlandsbolagets trädgård.
Läs mer

Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar

Den 13 juni lämnade Näringsdepartementet propositionen ”Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar” till Riksdagen.
Läs mer

Fartygsägare ska ansvara för oljeskador till sjöss (CU17)

Riksdagen godkände 15 maj en internationell konvention från 2001, den så kallade bunkerkonventionen.
Läs mer

Gästhamn för K-märkta fartyg

Sjöhistoriska museet förvaltar isbrytaren Sant Erik, fyrskeppet Nr 25 Finngrundet och räddningskryssaren Bernhard Ingelsson.
Läs mer

Ystad greppar landströmmen

Hur bygger man en anläggning som kan försörja upp till fyra fartyg samtidigt med ström i olika frekvenser med en kapacitet på fem megawatt? Och utan att spänningen tar slut i resten av stan?
Läs mer

Ingen strejk i skärgårdstrafiken

Almega Tjänsteföretagen och Sjöbefälsföreningen sa innan påsken ja till medlarnas bud. Dessförinnan hade man gått ut med lockout- respektive strejkhot inför påskhelgen.
Läs mer

Storslagen marin helg i Göteborg

Den 3-5 maj kommer Göteborg att se ett marint inslag av sällan skådat slag.
Läs mer

Fler vill ta helhetsansvar för skärgårdstrafiken

Utö Rederi, Blidösundsbolaget och Stockholm Info går samman i ett anbud på driften av Waxholmsbolagets skärgårdstrafik.
Läs mer

Miljöpartiet föreslår en kollektivtrafikzon med enhetligt pris

Det ska vara enkelt att resa med kollektivtrafiken i Stockholmsregionen. Det menar Miljöpartiet som nu föreslår att kollektivtrafiken ska bygga på enbart en zon med enhetlig taxa och med enhetligt biljettsystem, på både land och vatten.
Läs mer

Dags att söka fartygsstöd

Sjöhistoriska museet fördelar ett ekonomiskt bidrag till historiskt värdefulla fartyg.
Läs mer

Upphandlingen över Göta älv och Södra skärgården klar

Västtrafiks upphandling Båttrafik 2014, som innefattar trafiken över Göta älv och i Göteborgs Södra skärgård är nu klar.
Läs mer

Upphandling inleds i Stockholm

Nu inleder Waxholmsbolaget upphandling av skärgårdstrafiken i Stockholms län. Målsättningen är en långsiktig trafiklösning för skärgårdens alla behov, enligt WÅAB.
Läs mer

Årsmötet 2013

2013 kommer vi att ha årsmötet på medlemsfartyget Teaterskeppet
Läs mer

Atenförordningen - försäkringsplikt

Den 1 januari 2013 träder den så kallade Atenförordningen i kraft i Sverige.
Läs mer