Till toppen

Remissvar

Här publicerar vi några av våra svar på remisser från departement och myndigheter. För att söka på ord, använd CTRL + F.

Remiss och instans
Svar från Skärgårdsredarna
Nationell plan för transportsystemet 2014‐2025 Remissvar Nat plan transportsystemet
Kapacitetsutredningen Trafikverket 2012 Svar på kapacitetsutredningen
Bil 1
Bil 2
Transportstyrelsens nya avgifter 2013 Remissvar tillsynsavgifter
Skadeståndsansvar och försäkringsplikt Justitiedepartementet 2012 Remissvar ansvar och försäkringsplikt
Tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart Remissvar inlandssjöfart
Passagerares rättigheter/skadeståndsansvar Remissvar Skadeståndsansvar 2014
Tillsynsavgifter 2015 Remissvar Tillsynsavgifter 2015
Farledsavgifter Remissvar Farledsavgifter 2014
Arbetstidsförläggning IVV direktiv Remissvar IVV arbetstidsförläggning 2014
Transportstyrelsens avgifter 2016
Remissvar TS avgifter 2016 (aug 2015)