MM
                                                                                                                                                                                                                                        
Random Image


Skärgårdsredarna har 130 medlemsrederier med 350 fartyg runt om i Sverige


Random Image


Skärgårdsfartygen transporterar årligen 35 miljoner passagerare och 12 miljoner fordon


Random Image


Fartygen är en viktig del av den svenska infrastrukturen

Om oss

Vad är Skärgårdsredarna
Vad vill Skärgårdsredarna
Näringspolitiskt program
Miljö
Säkerhet och regelverk
Rekrytering och utbildning
Forskning och utveckling
Företagarnas villkor
Styrelse och kansli
Remissvar
Kontakta oss
Bli medlem
Länkar
Random Image

Intressanta sjöfartslänkar


Organisationer

Almega
Sveriges Redareförening
Sjöfartsforum
Skärgårdarnas Riksförbund
Svenskt Marintekniskt Forum
Nordpass
Hurtigbåtenes Rederiforbund (HRF-Norge)
NHO Sjøfart (Norge)
Sammenslutningen af Mindre Erhverfsfartöjer (SME-Danmark)
Smaøernes Faergeselskaber (Danmark)
Passagerafartygsföreningen i Finland

Myndigheter

Transportstyrelsen
Statens Haverikommission SHK
SHK utgivna rapporter sjöfart
SHK pågående utredningar sjöfart
Kustbevakningen
Skatteverket
Livsmedelsverket
Sjöfartsverket

Lagar och förordningar

Regler för sjöfart - Transportstyrelsen
Sjölagen
Sjömanslagen
Fartygssäkerhetslagen
Mönstringslagen
Fartygssäkerhetsförordningen
Mönstringsförordningen
Behörighetsförordningen
Sjötrafikförordningen
Tillsynshandboken

Utbildning

Sjöfartshögskolan i Kalmar
Sjöfartshögskolan i Göteborg
Klart Skepp Marinteknik AB

Fackliga organisationer

Sjöbefälsföreningen SBF
SEKO Sjöfolk

Övrigt

Sjökort med inlagda fartområdesgränser
Rapportera faror för sjöfarten

Insjö - incidentrapportering
Underrättelser för sjöfart
Seatime - sjömanskultur, information och utbildning
Sjöräddningssällskapet
Skärgårdsbåtar