Till toppen

Skärgårdsredarnas
Illustrerade Skeppslista

Skärgårdsredarnas illustrerade skeppslista presenterar i alfabetisk ordning föreningens alla medlemsfartyg.
Här finns färgbilder på fartygen och uppgifter från rederierna om tekniska data, kortfattad historik, trafikuppgifter m.m. Listan är i A5-format och ges ut varje år under maj/juni.

Innehåll

Svenska passagerarfartyg 12-500 passagerare. Signalbokstäver. Adresser och telenr till alla rederier. Ca 285 fartygsbilder i färg.

Köp

Pris: 195:- (150:- för prenumeranter på PassagerarRedaren).
Köp Skärgårdsredarnas Illustrerade Skeppslista genom att sätta in beloppet på bankgiro 5526-7371. Kom ihåg att uppge adress.

Annonspriser

helsida 6 000:-
halvsida 3 000:-
sid 3, 7 och 9 helsida 7 000:-
omslagets insidor helsida 8 000:-
baksidan helsida 10 000:-
Mervärdesskatt 25 % tillkommer på alla priser.
Annonsstopp 16 april. Upplaga 500 ex.

Redaktion och annonsering:

Nina Yngve, Skärgårdsredarna. Tel 0733-928620
E-post: nina@skargardsredarna.se