Till toppen

Skärgårdsredaren

Skärgårdsredaren är en branschtidning för rederier som bedriver passagerartrafik i inre fart. Den ges ut av Skärgårdsredarna.

För Skärgårdsredarnas medlemmar är Skärgårdsredaren det givna nyhetsorganet. Tidningen är den enda som inriktar sig på branschfrågor och nyheter för den här typen av trafik.

Målgruppen för Skärgårdsredaren är svenska redare, yrkesfiskare, hamnar, varv, sjöfartsmyndigheter, dykerier, dagstidningar, skeppsmäklare, politiker, turistansvariga m fl . Upplagan är 1 800 ex.

Tidningens syfte är att informera om vad som händer i branschen, att göra branschen och föreningen mer synlig samt att skapa opinion kring branschens frågor.

Läs tidigare nummer av tidningen i vårt arkiv »

Annonspriser och utgivningsplan »

Prenumerera »

Redaktion

Redaktör och ansvarig utgivare: Leena Tegevi
Skärgårdsredarna, Box 517, 645 25 Strängnäs. Tel 0159-122 88
E-post: leena@skargardsredarna.se