Till toppen

Skärgårdsredaren

Skärgårdsredaren är en branschtidning för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Den ges ut av Skärgårdsredarna och produceras av Svensk Sjöfartstidning.

För Skärgårdsredarnas medlemmar är Skärgårdsredaren det givna nyhetsorganet. Tidningen är ensam om att inrikta sig på branschfrågor och nyheter för den här typen av trafik.

Målgruppen för Skärgårdsredaren är svenska redare, yrkesfiskare, hamnar, varv, sjöfartsmyndigheter, dykerier, dagstidningar, skeppsmäklare, politiker, turistansvariga m fl .

Tidningens syfte är att informera om vad som händer i branschen, att göra branschen och föreningen mer synlig samt att skapa opinion kring branschens frågor.

Läs tidigare nummer av tidningen i vårt arkiv »

Redaktion och prenumeration

Svensk Sjöfartstidning

Växel: 031–712 17 50
E-post: info@sjofartstidningen.se
Redaktion: red@sjofartstidningen.se

Prenumeration: 200:- för helår (4 nr). OBS nytt bankgiro 5260-4790. Kom ihåg att skriva avsändare.

Besöksadress: Västra Hamngatan 13, 411 17 Göteborg

Annonsering

Micke Färlin
Tel: 073–274 87 44
E-post: micke@sjofartstidningen.se

Ansvarig utgivare

Anders Werner, Skärgårdsredarna
E-post: anders@skargardsredarna.se
Tel: 0793-040055