Till toppen

Riktlinjer och regler för alkohol och droger

Skärgårdsredarnas årsstämma 2012 har beslutat rekommendera medlemmarna att använda sig av nedanstående Riktlinjer och regler för alkohol och droger i verksamheten.

Skärgårdsredarnas Riktlinjer och regler för alkohol och droger