Till toppen

Skärgårdsredarna är en partipolitiskt obunden branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500.

Sjöfartskonvojen

Välkommen ombord på Atle! För att fler ska få kännedom om sjöfartens yrken, utbildningar och karriärvägar kommer en sjöfartskonvoj med isbrytaren Atle i täten att besöka hamnar runtom i Sverige den 24 juni till den 18 juli.
Läs mer

Vågrätt nyhetsbrev nr.2 2019

I detta nyhetsbrev kan du läsa om vad som är på gång inom Vågrätt och inom deltagande organisationer.
Läs mer

Sjöfarten skriver på för en arbetsmiljö i världsklass

Nu har några av de största aktörerna i sjöfartsbranschen valt att skriva på en gemensam avsiktsförklaring för en arbetsmiljö i världsklass inom ramen för det branschövergripande arbetet med en arbetsmiljö i världsklass och en nollvision gällande trakasserier och kränkande särbehandling.
Läs mer

VD till Skärgårdsredarna

Vi söker en driven VD som vill vara med och ta Skärgårdsredarna in i framtiden
Läs mer

Hitta rederiet

Skärgårdsredarna lanserar nu hemsidan Hitta rederiet. På hemsidan finns alla föreningens medlemsrederier utprickade på en sökbar Sverigekarta. Från kartan kan man länkas vidare till rederiernas egna hemsidor.
Läs mer
Medlemssidor

Bli medlem

  • Vi verkar för bra näringsvillkor
  • Vi är med och påverkar utformningen av branschens framtida regelverk
  • Vi hjälper medlemmarna vid olika frågeställningar
  • Vi gör gemensamma upphandlingar
Ansök nu
Sök rederiSök fartyg