Grundläggande säkerhetsutbildning

- En introduktionsutbildning för dig som ska arbeta i skärgårdstrafik

I denna utbildning kommer du att få lära dig de teoretiska grunderna i sjösäkerhet.
Utbildningen vänder sig i första hand till dig som ska jobba på fartyg med en bruttodräktighet under 500 i inre fart (på rederier med godkänd och certifierad säkerhetsorganisation som får arrangera egna utbildningar). Även om du ska jobba på rederier som omfattas av andra krav kan du nytta av att genomföra den här introduktionen.
Utbildningen ska kompletteras med praktiska övningar samt förtrogenhetsutbildning ombord.

Utbildningen består av fyra delar, där varje del avslutas med ett test. Svarar du fel på några frågor bör du gå tillbaka till utbildningen och läsa på lite till. Du kan göra om testen hur många gånger du vill. När du har gått igenom alla moment i utbildningen så kan du gå till sluttestet som består av frågor från alla fyra delarna av utbildningen. Svarar du rätt på alla frågor i sluttestet så kan du skriva ut resultatet, signera det och visa upp för din utbildningsansvarige.